Regjeringen foreslår utbygging av Ivar Aasen og Gina Krog

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. mars 2013

Fredag 22. mars innstilte regjeringen i Statsråd for utbygging av feltene Ivar Aasen og Gina Krog i Nordsjøen. Endelig godkjenning og utbyggingsvedtak gjøres av Stortinget før sommeren 2013. I Gina Krog er Det norske partner med 3,3 prosent eierandel.

Store verdier

IvarAasen_Hanz_Grieg_nett

Ivar Aasen-feltet er et av de største feltutbyggingene på norsk sokkel de senere årene. Feltet inneholder rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer for prosjektet er anslått til 24,7 milliarder kroner. Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling.

Administrerende direktør Erik Haugane ser nå frem til å sette i gang med Det norskes andre utbygging som operatør.

Ivar Aasen er en betydelig utbygging som representerer store verdier for det norske samfunnet og for rettighetshaverne. Vi ser fram til å ta fatt på oppgaven med
det ansvar det er å være operatør. Dette er den største utbyggingen et norsk selskap, utenom Statoil, gjør på svært lang tid. Dette er et stort steg for Det norske som selskap, og viktig for mangfoldet på norsk

Det er en stor glede å se at aktiviteten på norsk sokkel gir økte ringvirkninger over hele landet. Trondheims første driftsorganisasjon vil styrke byens allerede tunge fagmiljø innen petroleum og teknologi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en kommentar på regjeringen.no.

Drives fra Trondheim

Ivar Aasen-feltet utvikles og drives fra Trondheim. Operasjoner og drift vil bli styrt fra et operasjonssenter i Trondheim. Trondheim får sin første driftsorganisasjon for et selvstendig felt lagt til byen.

Det norske er operatør for Ivar Aasen med 35 prosent eierandel. Partnere er Statoil (50 prosent) og Bayerngas (15 prosent). Første olje fra Ivar Aasen er ventet i fjerde kvartal 2016.

Gina Krog

GinaKrogDagyfunnet ble av regjeringen døpt til Gina Krog, etter en av norsk kvinnebevegelses viktigste personer, på den internasjonale kvinnedagen 8. mars i 2013. Ressursene i Gina Krog strekker seg inn i PL 029B, hvor Det norske er partner.

Totale utvinnbare reserver er beregnet til 225 millioner fat oljeekvivalenter, som gir Det norske rundt 7,5 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er antatt å bli på 31 milliarder kroner.

–  Dagny er en tilvekst til vår produksjon. Selv om vår andel er moderat, får vi ta del i en stor utbygging i et spennende område. Statoil har gjort en meget god jobb med å modne  ressursene i dette området fram til en ny stor utbygging i Nordsjøen, sier administrerende direktør Erik Haugane.
Første olje fra Gina Krog er ventet i første kvartal 2017.

More about Gina Krog: Det norske får 3,3 prosent i Dagnyfeltet,Dagny døpes Gina Krog

Mer om Ivar Aasen.

Les regjeringens nettsak her.