Rekordproduksjon for Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

6. oktober 2008

Det norske satte ny produksjonsrekord i september med 2122 fat per dag. Produksjonen kommer fra andelene i Jotun, Glitne, Enoch og Varg. Det er første gang selskapet produserer over 2000 fat dagen.

Administrerende direktør Erik Haugane sier at selskapet er fornøyd med å passere et nytt rundt tall.

– Vi er fortsatt en liten produsent i norsk sammenheng, men det er
hyggelig at vi øker produksjonen. Dette er likevel bare en bare en begynnelse
for oss.

Haugane viser til at  Det norske om ett år vil få økt produksjonen betydelig når Yme kommer i produksjon. Det norskes andel i Yme tilsvarer en dagsproduksjon på 4000 fat.

Mediekontakt:
Kommunikasjonssjef Torgeir Anda, tlf. +47 99 11 22 03

Månedlige produksjonstall finner du her.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og
Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra
og DNOs norske virksomhet.