Ny i Aker BP

Alle nyansatte gjennomfører ”Ny i Aker BP”, en samling over flere dager ved selskapets konferansesenter. Gjennom disse dagene holdes det engasjerte foredrag fra flere fra ledelsen som gir nyansatte god innsikt i selskapets historie, nåtid og fremtid. I tillegg har programmet et sosialt aspekt, med middag eller andre sosiale aktiviteter som knytter ansatte sammen.