Studenter og nyutdannede

Som del av en næring i vekst som sårt trenger kvalifisert arbeidskraft, er Aker BP bevisst sin rolle med å sikre tilførsel av ny kompetanse til næringen. Vår viktigste målgruppe er teknologi- og realfagsstudenter.  Årlig er vi til stede på to til tre arbeidsliv- og karrieredager. I tillegg inviterer vi utvalgte studentgrupper til bedriftspresentasjon til vårt hovedkontor Føniks i Trondheim.

Hver høst utlyser Aker BP et antall sommerjobber. Denne ordning er rettet mot unge som har påbegynt relevant høyere utdanning. Med relevant menes høyere utdanning som har faglig relevans for vår virksomhet.  Etter en utvelgelsesprosess, får de aktuelle tilbud om åtte ukers sommerjobb.

For tiden har vi disse ledige stillingene:

Etter endt sommerjobb vil sommerstudenter som vi ønsker å satse videre på, få tilbud om prosjekt- og masteroppgave i selskapet. Noen får i tillegg betalbart oppdrag, normalt en 20 prosent stilling.  Studentene får være med på sosiale arrangement ved kontorstedene.

Antall studenter som får slike tilbud avhenger av kvalitet på kandidater, relevante problemstillinger og intern kapasitet for oppfølging.