Repsol går inn i Ulvetanna i PL 356

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

3. juni 2010

Det norske oljeselskap ASA har signert en avtale med Repsol Exploration Norge AS, hvorpå Det norske vil redusere sin eierandel i PL 356 fra 100 prosent til 60 prosent.

Repsol vil overta en 40 prosent andel av PL 356, hvor det er planlegges boring av Ulvetanna prospektet i 2011.

”I opererte produksjonslisenser hvor leteboring skal gjennomføres ønsker Det norske å ha mellom 30 og 50 prosent eierandel. Denne avtalen er fjortende gang Det norske har redusert sin eierandel i en produksjonslisens i forkant av en boreoperasjon siden starten i 2008.

Avtaler om nedsalg spiller en avgjørende rolle i vår porteføljeoptimalisering ettersom vi søker å diversifisere boreporteføljen. Vi er veldig tilfreds med å se at et suksessfullt selskap som Repsol går inn i PL 356,” sier administrerende direktør Erik Haugane i Det norske.

Avtalen er avhengig av myndighetsgodkjenning.

Se hele Det norskes portefølje her

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 74 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).