Restrukturering av eierskapet i Pertra ASA

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. mai 2006

Pertra Management AS og Petro Midt-Norge AS har inntil nå eid 72 % av aksjene i Pertra ASA. Disse selskapene er nå formelt oppløst, og deres Pertra-aksjer er distribuert til de respektive eierne.

Dermed er blokkene i selskapet nå oppløst. Aksjonæravtalene som også regulerte styresammensetning mellom Pertra Management AS og Petro Midt-Norge AS har følgelig også falt bort.

Denne restruktureringen er ment å gi eierne en større direkte innflytelse over selskapets organer og over sine eierposter i selskapet. At eierpostene er fordelt på denne måten vil i tillegg kunne øke interessen for aksjene i Pertra, hvilket er en nødvendig forutsetning for den planlagte børsnoteringen.

De 20 største aksjonærene:

Credit Suisse First Boston

10,44 %

Kørven AS

8,07 %

Oleum AS

4,84 %

Skjækerhatten AS

4,84 %

Vilje2m AS

4,84 %

Bear Stearns Securities

4,72 %

Vinn Innvest AS

4,41 %

Månemelk AS

3,54 %

Danske Bank

3,34 %

Bernhard Brekke AS

2,85 %

Dammåsen AS (Roll-Severin)

2,85 %

Jenssen&Co AS

2,85 %

Kjeldsberg Eiendom AS

2,85 %

Ivar Koteng

2,85 %

Sparebanken Midt-Norge

2,85 %

Staur Holding AS

2,85 %

Taubåtkompaniet AS

2,85 %

Uniqum A/S

2,85 %

Heglund Holding AS

2,14 %

Grendahl Holding AS
2,00 %