Resultat andre kvartal 2015

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. juli 2015

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) hadde driftsinntekter på 337 (74) millioner dollar i andre kvartal. Produksjonen i perioden var 58,4 (2,7) tusen fat oljeekvivalenter per dag. Selskapet har sikret én milliard dollar i økt likviditet gjennom kvartalet.

Se live webcast fra presentasjonen kl 08:30 her:

EDITDA var 239 (33) millioner dollar i kvartalet, og EBIT var 122 (20) millioner. Netto resultat for kvartalet var 7 (27) millioner dollar.

Selskapet har sikret cirka én milliard dollar i økt likviditet gjennom kvartalet, ved å utstede et subordinert obligasjonslån på 300 millioner dollar og en ny rullerende kredittfasilitet (RCF) på 550 millioner dollar, samt økt trekkfasilitet på det reservebaserte lånefasiliteten (RBL) med cirka 200 millioner dollar.

Johan Sverdrup

Plan for utbygging og drift (PUD) for fase 1 på Johan Sverdrup-feltet ble vedtatt i Stortinget 18. juni, etter å ha blitt overlevert til Olje- og energidepartementet i februar. PUD-en bekrefter en tidsplan for prosjektet som tilsier oppstart av produksjon i fjerde kvartal 2019.

Det norske oljeselskap ASA har besluttet å klage Olje- og energidepartementets avgjørelse om fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup til Kongen i Statsråd, som høyeste organ i den norske forvaltningen.

For Det norske har det vært et avgjørende prinsipp at eierandelene på Johan Sverdrup må fordeles etter en kombinasjon av både volum og verdier. Vi kan ikke se at dette prinsippet er reflektert i Olje- og energidepartementets vedtak om eierfordelingen», sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Produksjon

Det norske produserte 5,3 (0,2) millioner fat oljeekvivalenter («mmboe») i andre kvartal 2015. Dette tilsvarer 58,4 (2,7) mboepd. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 65 (108) dollar par fat, mens gassinntektene ble inntektsført til gjennomsnittlig 0,27 (0,29) dollar per standard kubikkmeter (Sm3). Produksjonseffektiviteten for Alvheim FPSO i andre kvartal var 95,3 prosent. Dette er noe lavere enn i første kvartal, men over målet.

DETNOR-Ivar Aasen-Jacket installation_18Ivar Aasen

Hovedaktivitetene på Ivar Aasen-prosjektet går etter plan, med planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. I begynnelsen av april ble stålunderstellet skipet ut fra Arbatax-verftet på Sardinia. Byggingen ble fullført på tid og budsjett, og ble i juni løftet på plass på havbunnen med tungløftefartøyet «Thialf». Geopilotbrønnene på feltet ble også ferdig boret i andre kvartal. Det er god fremdrift i byggingen av plattformdekket i Singapore. Detaljprosjekteringen er ferdig, og plattformdekket er cirka 70 prosent ferdig bygget. Utskiping forventes i løpet av våren 2016.

Se installasjon av stålunderstellet til Ivar Aasen her.

Rapport fra andre kvartal kan lastes ned her.

Engelsk presentasjon fra andre kvartal kan lastes ned her.