Resultat andre kvartal 2016

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. juli 2016

Det norske oljeselskap ASA (“Det norske”) hadde driftsinntekter på USD 256 (Q2 2015: USD 322) millioner i andre kvartal. Produksjonen i samme periode var 62 440 fat oljeekvivalenter pr dag, mens realisert oljepris var 49 dollar i gjennomsnitt per fat.

Se kvartalspresentasjon direkte overført her, fra kl. 8:30:

 

EBITDA i kvartalet utgjorde 175 (224) millioner dollar, og EBIT var 74 (106) millioner dollar. Kvartalsresultatet var 6 (7) millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje (EPS) på 0,03 (0,04) dollar. Netto rentebærende gjeld beløp seg til 2 783 (2 159) millioner dollar per 30. juni 2016.

“ Andre kvartal har sammen med stabile, trygge og effektive operasjoner, vært preget av høy aktivitet innenfor forretningsutvikling. Med avtalen om å fusjonere med BP Norge AS samt tildelingen tre lisenser i 23. konsesjonsrunde, beveger vi oss mot målet om å bli et ledende uavhengig offshore lete- og produksjonsselskap», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik

Fusjon med BP Norge AS
I juni annonserte Det norske at selskapet har inngått en avtale med BP p.l.c. om å fusjonere med BP Norge AS gjennom en aksjekjøpstransaksjon. Det nye selskapet får navnet Aker BP ASA (Aker BP) og vil ha hovedkontor på Fornebuporten i Bærum. Øyvind Eriksen vil fortsette som styreleder og Karl Johnny Hersvik vil fortsette som administrerende direktør i Aker BP.
Transaksjonen vil gi selskapet styrket drift, større kostnadseffektivitet og økt vekstpotensial.Etter transaksjonen vil Aker BP ha en portefølje bestående av 97 lisenser på norsk kontinentalsokkel, hvorav 46 er operatørskap. Transaksjonen er forventet gjennomført i slutten av tredje kvartal. Sammenslåingen er betinget godkjenning fra myndigheter og ekstraordinær generalforsamling.

Alvheim
Produksjonseffektiviteten på Alvheim har holdt seg høy på hele 97 prosent i andre kvartal. Produksjonen fra BoaKamNord startet opp i mai, og boringen av Viper-Kobra brønnene ble avsluttet i juni, med god borefremdrift og svært god reservoarkvalitet.

Ivar Aasen
Ivar Aasen-prosjektet holder fastlagt plan og tid frem mot planlagt oppstart i fjerde kvartal 2016

Boreprogrammet på Ivar Aasen fortsetter foran skjema, med fem oljeproduserende- og tre vanninjiserende brønner ferdigstilt. Plattformdekket ble ferdigstilt i Singapore i juni og modulene er transportert til Norge for installering i juli. Byggingen av boligkvarteret på Stord er ferdigstilt og modulen er klar for transport og installasjon på feltet i løpet av juli.

Johan Sverdrup
Prosjektet går som planlagt. Forboringskampanjen, byggingen av jackets, plattformdekk, subsea fasiliteter, rørledninger og strøm fra land fasiliteter går som planlagt. Flaskehalsstudien for fase 1 konkluderte med en økt fase 1-kapasitet til 440 000 fat per dag.

Leting
Det norske har i andre kvartal deltatt i fire letebrønner i Askja/Krafla området, hvorav tre ble klassifisert som mindre funn. Funnene vil bli inkludert i evalueringen av feltutviklingen i Askja/Krafla området. Det norske ble i mai tildelt alle de tre lisensene som selskapet søkte på i 23. konsesjonsrunde. Tildelingen inkluderer ett operatørskap og to partnerskap, hvor alle er lokalisert i Barentshavet.

2016 guiding
Det norske (ekskl. BP Norge) forventer feltinvesteringer (CAPEX) for 2016 på 900 til 920 millioner dollar, som er lavere enn tidligere anslag grunnet besparelser. Leteutgiftene er beregnet til 200 – 220 millioner dollar, som er høyere enn tidligere anslag på grunn av en økning i antall brønner.Produksjonsprognosen for 2016 er uendret mellom 55 og 60 mboepd, og produksjonskostnadene forventes å komme ut med et snitt på 8 til 9 dollar per fat oljeekvivalenter.

Webcast er tilgjengelig fra 08:30 CET på www.detnor.no.

Rapport fra andre kvartal kan lastes ned her.

Engelsk presentasjon fra andre kvartal kan lastes ned her.