Resultat avgrensing på Geitungen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

27. mars 2014

Det norske oljeselskap ASA er som partner i utvinningstillatelse 265, i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/2-19, på den nordlige marginen av Johan Sverdrup-feltet.

Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 4,5 meter i sandstein som antas å være fra Statfjordformasjonen. Partnerne i lisensen har besluttet å bore et sidesteg omtrent 1 000 meter mot sørvest for å avklare den nordlige utstrekningen av sandsteiner i Draupneformasjonen, som hovedreservoaret på Johan Sverdrup består av.

Rettighetshaverne er Statoil (operator, 40 prosent), Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (20 prosent), Lundin Norway AS (10 prosent).

Les mer om Johan Sverdrup-feltet her.

Johan Sverdrup area