Resultat fjerde kvartal 2015

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. februar 2016

Det norske oljeselskap ASA (“selskapet”, eller “Det norske”) rapporterte driftsinntekter på USD 255 (Q4 2014: USD 346) millioner i fjerde kvartal 2015. Produksjonen i perioden var 54,0 tusen fat oljeekvivalenter per dag, mens realisert oljepris var 45 dollar i snitt per fat.

Se kvartalspresentasjon direkte overført her, fra kl. 8:30.

 

Vi kjøpte de norske virksomhetene til Svenska Petroleum og Premier Oil i løpet av fjerde kvartal, noe som bekrefter vår vekststrategi på sokkelen. I tillegg implementerte vi omfattende forbedringstiltak for å kutte utgifter i alle ledd i organisasjonen. Målet er at nye frittstående prosjekter skal ha en balansepris på under 40 dollar per fat, sier adm. dir. Karl Johnny Hersvik.

EBITDA i kvartalet utgjorde 208 (239) millioner dollar, og EBIT var -95 (-184) millioner dollar, etter en nedskrivning på 192 (319) millioner dollar i kvartalet. Kvartalsresultatet var -156 (-287) millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje (EPS) på -0,77 (-1,42) dollar. Netto rentebærende gjeld beløp seg til 2 532 (1 994) millioner dollar per 31. desember 2015.

Karl Johnny Hersvik

Karl Johnny Hersvik

“Ivar Aasen-prosjektet har en god utvikling og er på plan og budsjett til produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Utskipning av plattformdekket fra Singapore er planlagt i mai og løfteoperasjonene offshore i juli. Johan Sverdrup-prosjektet går fremover etter planen, og Det norske ser potensial for ytterligere kostnadsreduksjoner” sier Hersvik.

Alvheim
Produksjonen på Alvheim-området ble i fjerde kvartal påvirket av at en høyspenningsmotor i en av gasskompressorene måtte skiftes ut. Boringen av den tregrenede BoaKamNord-brønnen begynte i oktober. En ny riggkontrakt ble undertegnet for Transocean Arctic for boring av fire brønner i Alvheim-områder med en dagrate på 179,000 dollar.

Ivar Aasen
Med fire oljeproduserende brønner og en vanninjeksjonsbrønn ferdigstilt, ligger boreprogrammet på Ivar Aasen foran planen. Byggingen av plattformdekket i Singapore er 94 prosent fullført. Prosjektet går fremover i henhold til plan og budsjett for produksjonsstart i fjerde kvartal 2016.

Johan Sverdrup
Fremdriften på Johan Sverdrup går etter planen. Operatørens estimat for investeringskostnader (CAPEX) for fase 1 har blitt nedjustert med 12 prosent i forhold til PUD. Tiltak for å fjerne flaskehalser og øke produksjons-kapasiteten (debottlenecking) i fase 1 er blitt vedtatt i lisensen. Operatøren estimerer at balanseprisen for fase 1 er under 30 dollar per fat.

Leting
Boringen av letebrønnen på Uptonia i PL554 kom i gang i desember. Formålet med brønnen er å undersøke oppsidepotensialet nær Garantiana-funnet.

Rapport fra fjerde kvartal kan lastes ned her.

Engelsk presentasjon fra fjerde kvartal kan lastes ned her.