Resultat for andre kvartal 2012

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. august 2012

Det norske oljeselskap ASA leverte et underskudd etter skatt på 217 millioner kroner i andre kvartal 2012. Letekostnadene i kvartalet var 417 millioner kroner. Det norske hadde i kvartalet god framdrift i selskapets viktigste prosjekter som Atla, Draupne og Johan Sverdrup-feltet. Inn i tredje kvartal har selskapet imidlertid møtt på tekniske utfordringer under produksjonsboringen på Jette.

Administrerende direktør Erik Haugane sier:

– Vi har hatt problemer med å ferdigstille den første produksjonsbrønnen på Jette og må derfor endre brønndesign. Det er for tidlig å si hva dette kan bety for prosjektet, men selskapet opprettholder mål om produksjonsstart i første kvartal 2013. Samtidig har vi god fremdrift i Draupne, og konstaterer at utviklingen av Johan Sverdrup-funnet går etter planen.

Erik_2010-02-1602

Bilde: Adm. dir. Erik Haugane (høyre) og viseadm. dir Øyvind Bratsberg.

 Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet står for en dominerende del av Det norskes ressurser. Eierne samarbeider om planleggingen av feltet frem mot en investeringsbeslutning og innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD).
Framdriften i arbeidet er god, og målet i partnerskapet er produksjonsstart i 2018. I løpet av ett år skal det bores et betydelig antall avgrensingsbrønner, hvorav det i år vil bli boret to slike brønner i PL 265. I tillegg pågår det leteboring på prospektet Geitungen i PL 265. Brønnen

Photo_Anette_Westgard_-_Statoil Kjerneprøve Aldous 7

Kjerneprøve fra Aldous (Johan Sverdrup). Anette Westgard, Statoil.

har til hensikt å påvise ytterligere volumer i den nordlige delen av lisensen. Det planlegges også mot slutten av året å bore en letebrønn i PL 502, som ligger rett sør for Johan Sverdrup-feltet. Det norske eier 20 prosent i PL 265 og 22 prosent i PL 502.

 Øvrige prosjekter

I andre kvartal ble det gjort beslutning om videreføring (DG2) av Draupne i lisensen. Målet er at Det norske skal levere plan for utbygging og drift (PUD) i løpet av 2012. Produksjonsstart er tidligst siste kvartal 2016. Framdriften i Draupne er i henhold til plan.På Jette har det oppstått problemer med komplettering av den første produksjonsbrønnen. Målet var å nå reservoarene med to lange brønner, men det har ikke lyktes. Anslaget på produserbare volumer i feltet, og feltets verdi, blir derfor sannsynligvis redusert. Målet er oppstart av produksjonen på Jette i første kvartal 2013. I tråd med intensjonene har Det norske redusert sin eierandel på Jette fra 88 til 70 prosent.Utbyggingen av Atla er i rute. En produksjonsbrønn ble fullført i juni. Det er ventet at produksjonen kommer i gang i år. Det norske har 10 prosent eierandel i Atla.

Leteaktivitet

Letebrønnen på Clapton, i lisens 440S, var tørr. Det norske har en eierandel på 10 prosent i lisensen. Det norskes kostnader ble dekket av bæring etter salg av 20 prosent i 2010. Storebjørn, i lisens 450, var også tørr. Det norske er operatør, og har 60 prosent i lisensen. Letebrønnen på Ulvetanna, i lisens 356, er nylig avsluttet med negativt resultat. Det norske er operatør og har 50 prosent eierandel i lisensen.

Finansielt

Det norskes egenkapitalandel var ved utgangen av andre kvartal på 37,2 prosent. Det norske produserte i første kvartal i overkant av 1000 fat per dag. Det ble oppnådd en pris på USD 107 per fat og kontantstrømmen fra produksjonen var i kvartalet 22 millioner kroner. Resultatet i andre kvartal ble et underskudd etter skatt på 217 millioner kroner. Letekostnadene i kvartalet var 417 millioner kroner.

Finn 2. kvartalsrapport her.

Finn presentasjon 2. kvartal her.

Se opptak av presentasjon via webcast her.