Resultat for andre kvartal

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. juli 2014

Med oppkjøpet av Marathon Oil Norge blir Det norske et av Europas største børsnoterte uavhengige oljeselskaper, målt i produksjon. Det er i tillegg inngått en unitiseringsavtale på Ivar Aasen, og reservene i feltet er økt med 35 prosent.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Det norske annonserte 2. juni avtale om å overta Marathon Oil Norge for et kontantvederlag på 2,1 milliarder dollar. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2014, og avtalen er ventet gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2014, med forbehold om godkjenning fra myndighetene.

Etter transaksjonen vil Det norske ha 202 mmboe i påviste og sannsynlige reserver (2P) (slutten av 2013). Det sammenslåtte selskapet vil dessuten ha betingede ressurser på 101 mmboe, ressursene fra Johan Sverdrup ikke medregnet. På toppen av dette er det ytterligere oppsider i porteføljen til Marathon Oil Norge anslått til om lag 80 millioner fat oljeekvivalenter. Samlet produksjon for de to selskapene var i 2013 rundt 84 000 fat olje pr. dag. Det gjør Det norske til et av de største uavhengige børsnoterte olje- og gasselskapene i Europa når det gjelder produksjon.

Ivar Aasen

De sentrale prosjekterings- og byggeaktivitetene på Ivar Aasen-prosjektet forløper etter planen med planlagt produksjonsstart forventet i fjerde kvartal 2016. I juni undertegnet Det norske en unitiseringsavtale for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen som sikrer selskapet 34.78 prosent eierandel i feltet. Estimerte reserver for feltet har økt med om lag 35 prosent som følge av unitiseringen og prosessering av ny havbunnseismikk. Totale investeringer for Ivar Aasen-utbyggingen er estimert til 27,4 milliarder kroner (nominell verdi), som er uendret i forhold til planen for utbygging og drift (PUD).

Johan Sverdrup

Rettighetshaverne på Johan Sverdrup har innledet forhandlinger om en unitiseringsavtale, og plan for utbygging og drift (PUD) forventes behandlet i Stortingets vårsesjon 2015. Aker Solutions har hovedkontrakten på forprosjekteringen av plattformenheten, og det er undertegnet en intensjonserklæring med Kværner om levering av to av de planlagte stålunderstellene til Johan Sverdrup-utbyggingen. Understellet til stigerørsplattformen skal leveres sommeren 2017 og understellet til boreplattformen våren 2018.

Leting

Selskapets kostnader relatert til leting var 304 millioner kroner i andre kvartal, hvorav 123 millioner kroner ble bokført som leteutgifter.

Finansiering

Det norske har sikret seg en fullt ut forpliktende og garantert lånefasilitet for hele kontantvederlaget i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge. 8. juli undertegnet selskapet en reservebasert lånefasilitet (RBL-fasilitet) som er fullt ut garantert som en syvårig sikret lånefasilitet på 3 milliarder dollar. Dette inkluderer i tillegg en ikke-bindende trekkrettighet på 1 milliard dollar, og vil erstatte oppkjøpsfinansieringen på 2,2 milliarder dollar ved gjennomføring av oppkjøpet av Marathon Oil Norge. Det refinansierer i tillegg Det norskes nåværende lånefasilitet.

Som en del av selskapets langsiktige finansieringsplan vil egenkapitalen bli styrket gjennom en fortrinnsrettsemisjon med et bruttoproveny i norske kroner som tilsvarer 500 millioner dollar. Selskapets største aksjonær Aker ASA har forpliktet seg til å tegne seg for selskapets 49,99 prosent pro rata-andel. De resterende 50,01 prosent er garantert fulltegnet av et konsortium av banker. Med dette har Det norske sikret finansieringen av selskapets planer fram til produksjonsstart på Johan Sverdrup-feltet.

Oppkjøpet av Marathon Oil Norge vil gjøre Det norske økonomisk mer robust for å møte eventuelle endringer i fremtidige investeringskostnader. Det vil også forbedre selskapets kredittprofil og redusere kapitalkostnaden.

Andre hendelser
Det er utnevnt en ny konsernledelse som vil tre i kraft når integrasjonen av Marathon Oil Norge er gjennomført. Karl Johnny Hersvik vil fortsette som konsernsjef, og vil i tillegg ha med seg elleve konserndirektører i den nye ledergruppen. Disse er presentert på selskapets nettsider. 

Finansielt

Det norske oljeselskap ASA (“Det norske” eller “selskapet”) hadde inntekter på 454 millioner kroner (286) i andre kvartal, hvor petroleumsinntekter utgjorde 143 millioner kroner og andre inntekter utgjorde 311 millioner kroner, relatert til gevinst fra bytte av eiendeler som resulterte i 40% eierandel i PL457.

Letekostnader på 123 millioner kroner (271) bidro til et driftsoverskudd på 119 millioner kroner (-277). Netto finanskostnader var på -146 millioner kroner (-49). Nettoresultat for andre kvartal var 167 millioner kroner (-41), etter en skatteinntekt på 193 millioner kroner (284).

Egenkapitalandelen ved utgangen av andre kvartal var 28,1 prosent (37,7).

Oppsummering

 
Finn rapport og presentasjon (engelsk) her:
Rapport for andre kvartal 2014
Q2 Presentation

Presentasjon på norsk vil være tilgjengelig på hjemmesiden i løpet av dagen. På vår hjemmeside sendes en direkte webcast av presentasjonen fra kl. 08.30. 

 


***

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.

 

This information is subject to disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.