Resultat for fjerde kvartal 2014

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. februar 2015

Det norske oljeselskap ASA rapporterer konserninntekter på 346 millioner dollar i fjerde kvartal sammenlignet med 43 millioner dollar i fjerde kvartal 2013. Produksjonen i perioden var på 54,2 tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd) mot 4,3 mboepd i fjerde kvartal 2013.

Se presentasjonen overført her:

EBITDA dette kvartalet beløp seg til 239 (-68) millioner dollar, og EBIT var -184 (-201) millioner dollar, etter en netto nedskrivning på 319 (112) millioner dollar. Resultat for fjerde kvartal var -287 (-56) millioner dollar, noe som gir en EPS på -1,42 (-0,40) dollar.

I betraktning av dagens utfordrende makromiljø treffer selskapet tiltak for å gi virksomheten styrke til å tilpasse seg markedsforholdene og sikre at selskapet er i en posisjon der det kan gripe sjansen når forholdene bedrer seg. Det norske arbeider også for å øke sin finansielle fleksibilitet. Selskapet vurderer å diversifisere sin kapitalstruktur og gjøre tilpasninger i låneavtalene.

Fallet i oljeprisene og det utfordrende makrobildet påvirker selskapet og måten vi arbeider på. Som et svar på dette, har vi igangsatt et kostnadseffektiviseringsprogram, med en ambisjon om å redusere kostnadene med mer enn 100 millioner dollar i 2015. Vi arbeider samtidig med å bedre vår finansielle fleksibilitet og optimalisere kapitalstrukturen. Vi har en konstruktiv dialog med våre banker og interessenter, og jeg føler meg sikker på at vi vil være i stand til å finansiere våre planlagte utbyggingsprosjekter», sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Johan Sverdrup
I løpet av kvartalet ble den tekniske prosjektstudien (FEED) for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet ferdigstilt, slik at plan for utbygging og drift (PUD) kunne sendes inn i februar 2015. Dette var en viktig milepæl i prosjektet og bekreftet prosjektets tidslinje og planen om produksjonsstart i 2019. Det norske mer enn doblet sine reserver som følge av innleveringen av PUD. Olje- og energidepartementet vil konkludere på fordelingen av eierandeler i feltet.

Ivar Aasen
Fremdriften i Ivar Aasen-prosjektet går fortsatt som forventet, og konstruksjonen av plattformdekket i Singapore og stålunderstellet på Sardinia går som planlagt. Boringen av geopilotbrønnene begynte i januar 2015.

Produksjon
Produksjonen har vært stabil og overgått prognosen i hele kvartalet. Alvheim FPSO har hatt en produksjonstilgjengelighet på 99,1 prosent i fjerde kvartal og en produksjonseffektivitet på 98,8 prosent, som er over målet. Produksjons- og prosessanlegget på Alvheim FPSO ble modifisert i fjerde kvartal for å ta imot brønnstrømmen fra Bøylafeltet for videre prosessering og lagring. Produksjonsstart var i januar 2015.

Produksjonen var stabil på Jotun, Jette og Varg i løpet av kvartalet, bortsett fra at Jotun ble nedstengt en periode i desember på grunn av vedlikehold og oppgradering. Atla ble midlertidig nedstengt i november og desember på grunn av vedlikehold på Heimdal.

Leting
I desember ble det gjort et funn på Krafla Nord-prospektet i Nordsjøen. Etter boring av avgrensingsbrønnen på Krafla Main i begynnelsen av 2015 og videre evaluering i lisensene ble estimatet for utvinnbare ressurser justert opp til 140-220 millioner fat oljeekvivalenter.

Finn rapport for fjerde kvartal 2014 HER. Finn presentasjon HER.