Resultat første kvartal 2011

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. mai 2011

Det norske planlegger å levere plan for utbygging og drift (PUD) for Jetta i sommer. Innenfor letevirksomheten vil selskapet delta i ytterligere åtte letebrønner i 2011.

I første kvartal har Det norske oljeselskap ASA prioritert utbyggingen av Draupne og Jetta. Samtidig er utbyggingen av Frøy midlertidig utsatt.

Administrerende direktør Erik Haugane sier at selskapet går inn i en ny fase.

Erik_Haugane_Q12011–       Vi skal fortsatt ha betydelig leteaktivitet, men med mål om å levere plan for utbygging og drift for Jetta i sommer, vil vi passere en viktig milepæl mot å bli et fullverdig oljeselskap med utbygging og egenoperert produksjon.

Jetta er tidskritiske reserver som må bygges ut som en undervannsløsning til Jotunfeltet. Partnerskapet arbeider for å kunne levere PUD i sommer. Produksjonsstart tidlig i 2013 er innen rekkevidde.

Det norske er i dialog med lisenspartnerne i Draupne for å finne den beste tekniske utbyggingsløsningen for feltet. De to alternativene som vurderes er en bunnfast produksjonsplattform, alternativt en flytende produksjonsinnretning i kombinasjon med en bunnfast brønnhodeplattform.

Leting

Det norske vil i 2011 være med på ytterligere åtte letebrønner. Letebrønnene på Dovregubben i PL 468 og Gullris i PL 522 var tørre. Før boringen på Gullris solgte selskapet halvparten av eierandelen på 20 prosent i PL 522 til Centrica Resources Norge.

Selskapet har kjøpt 10 prosent i PL 438. Lisensen ligger i Barentshavet og det er planlagt en letebrønn på prospektet Skalle i løpet av sommeren 2011. Det norske har en andel på 20 prosent i Norvarg (PL 535) som bores nå, og der Total er operatør. Det norske har en andel på 25% i Krafla (PL 035) som også bores nå, og der Statoil er operatør.

Finans

Det norske produserte i første kvartal 162 982 (217 807) fat oljeekvivalenter, tilsvarende 1 811 (2 420) fat per dag. Oljen ble solgt for 106,1 (76,0) dollar per fat i gjennomsnitt. Kontantstrømmen fra produksjonen var i første kvartal 57 millioner kroner.

Resultatet i første kvartal ble et underskudd etter skatt på 251,7 millioner kroner, mot et underskudd på 174,3 millioner i første kvartal 2010. Letekostnadene i første kvartal var 609,1 millioner kroner, mot 544,2 millioner kroner i første kvartal 2010. Det norske styrket sin finansielle stilling i første kvartal ved å ta opp et nytt usikret obligasjonslån på 600 millioner kroner. Samtidig ble136,9 millioner kroner av det utestående konvertible lånet kjøpt tilbake.

Effektiviserer organisasjonen

For å effektivisere selskapets drift har styret i Det norske vedtatt å avvikle selskapets kontor i Stavanger.  Det norske har også vedtatt å avvikle datterselskapet Det norske oljeselskap AS.

Nøkkeltall

MNOK = Millioner NOK

Q1 11

Q4 10

Q3 10

Q2 10

Q1 10

2010

2009

Olje og gassproduksjon (fat)

162 982

187 653

170 414

187 620

217 807

763 494

673 603

Realisert oljepris (USD/fat)

106,1

87,1

77,8

79,9

76,0

80,2

59,7

Kontantstrøm fra produksjon*

57,0

58,6

43,2

49,5

55,9

207,2

110,7

Driftsinntekter (MNOK)

101,6

99,5

80,6

88,7

97,1

366,0

265,0

Letekostnader (MNOK)

609,1

570,6

209,1

367,2

544,2

1 691,1

1 186,1

Driftsresultat (MNOK)

-638,3

-676,2

-253,1

-409,3

-574,7

-1 913,4

-1 435,5

Periodens resultat (MNOK)

-251,7

-312,1

-80,1

-104,8

-174,3

-671,4

-520,7

Totale leteutgifter (resultat- og balanseførte)

634,3

513,2

447,0

911,6

793,9

2 665,7

1 804,3

Antall lisenser (operatør)

72 (30)

66 (30)

72 (35)

71 (35)

74 (37)

*     Petroleumsinntekter minus produksjonskostnader

Produksjon

Fat o.e per dag

Andel

Q1 11

Q4 10

Q3 10

Q2 10

Q1 10

2010

2009

Varg

5 %

1 121

1 322,7

1 067,4

1 185,8

1 386,1

1 239,9

690,1

Glitne

10 %

318

346,7

437,1

433,6

542,9

439,5

618,9

Enoch

2 %

57

60,7

61,0

85,4

113,6

80,0

125,6

Jotun Unit

7 %

315

309,5

286,9

357,0

377,5

332,4

410,9

Total produksjon

1 811

2 040

1 852

2 062

2 420

2 092

1 845

Se presentasjonen av første kvartal via webcast her.

Finn rapporten for første kvartal 2011 her.

Finn presentasjonen fra fremleggelsen av første kvartal 2011 her.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).