Resultat tredje kvartal 2015

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. november 2015

Det norske oljeselskap ASA rapporterte inntekter på 281 millioner USD i tredje kvartal 2015. Produksjonen i perioden var 62 806 fat oljeekvivalenter per dag, med en realisert oljepris på 52 USD per fat.

Se kvartalspresentasjon direkte overført her, fra kl. 8:30.

I oktober kunngjorde selskapet oppkjøpet av Svenska Petroleums norske datterselskap. Kjøpet styrker Det norskes eierandeler i attraktive funn med stort potensial, og passer godt inn i den eksisterende porteføljen i selskapet.

Kjøpet av Svenska Petroleum Norge reflekterer at vi fortsatt har sterk tro på norsk sokkel. Transaksjonen viser at vi har vilje til å ta ytterligere steg for å bygge Det norske”, sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.

EBITDA dette kvartalet utgjorde 225 (-62) millioner dollar, og EBIT var -91 (-90) millioner dollar, nedskrivinger utgjorde 186 (0) millioner dollar i kvartalet. Kvartalsresultatet var -166 (-17) millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje (EPS) på -0,82 (-0,09) dollar. Netto rentebærende gjeld beløp seg til

2 147 (529) millioner dollar ved utgangen av september 2015.

Karl Johnny Hersvik

Karl Johnny Hersvik

«Med rundt 1,7 milliarder USD i tilgjengelig likviditet har selskapet en robust finansiering, og vi er sikret finansiering for arbeidsprogrammet frem til første olje på Johan Sverdrup», sier Hersvik.

Gjennom tredje kvartal har selskapet også jobbet aktivt med forberedelser mot 23. lisensrunde gjennom å kartlegge mulighetene i Barentshavet.

Produksjon

Det norske produserte 5,8 (0,2) millioner fat oljeekvivalenter (“mmboe”) i tredje kvartal 2015. Dette tilsvarer 62,8 (2,3) mboepd. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 52 (104) dollar per fat, mens gassen ble inntektsført til gjennomsnittlig 0,26 (0,28) dollar pr. standard kubikkmeter (Sm3).Alvheim FPSO har i tredje kvartal hatt en produksjonseffektivitet på 98,1 prosent. Dette er høyere enn i andre kvartal og over målsettingen. Produksjonseffektiviteten for de første ni månedene er 96,6 prosent, som også er godt over målet.

Installasjon på BoaKamNord

Installasjon på BoaKamNord

Bøyla M2 hadde produksjonsstart i begynnelsen av august. Dette markerte avslutningen på prosjektfasen av Bøyla-utbyggingen. Boreriggen Transocean Winner avsluttet boringen av IOR-brønnen Kneler K6 i midten av september. Produksjonen fra denne brønnen forventes å komme i gang i november i år, etter at den har blitt knyttet opp til produksjonsmanifolden på Kneler A. Produksjonen på BoaKamNord har forventet oppstart medio 2016. Boringen av de to produksjonsbrønnene på Viper Kobra skal påbegynnes mot slutten av første kvartal 2016, og produksjonsstart er forventet mot slutten av 2016.

Ivar Aasen

Ivar Aasen-prosjektet forløper etter planen med planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Forboring av produksjonsbrønnene startet i midten av juli med boring av fem topphull og installasjon av dype lederør. Den oppjekkbare riggen Maersk Interceptor har fungert veldig bra, og boreoperasjonene ligger foran planen.

Installasjon av rørledningene mellom Ivar Aasen og Edvard Grieg begynte i juli. Før kvartalsslutt var alle tre rørledningene ferdig installert og testet. Alle havbunns- og rørledningsoperasjoner som er planlagt for år, forventes å være avsluttet i begynnelsen av november.

Oktober: helikopterdekk på plass på Stord.

Oktober: helikopterdekk på plass på Stord.

Det er god fremdrift i byggingen av plattformdekket i Singapore, og plattformdekket er ca. 85 prosent ferdig bygget. Produksjon og installasjon av rør er i gang, og rørene blir nå isolert. Kabeltrekking og terminering går etter planen. Overlevering av de viktigste undersystemene til Det norskes klargjøringsteam begynte i september. Byggingen av boligkvarteret på Stord går etter planen. I oktober ble helikopterdekket levert til verftet, montert og løftet på plass.

Johan Sverdrup

I september presenterte operatøren et estimat for investeringskostnader for første fase av utbyggingen til partnerskapet. Det oppdaterte estimatet viser en nedgang i investeringskostnadene som kommer som følge av en positiv markedsreaksjon på kontrakter og innkjøpsordrer. I PUD var investeringskostnadene for første fase av utbyggingen anslått til 117 milliarder kroner i reelletermer i reelle termer (2015-kroner) og 123 milliarder kroner i nominelle termer. Investeringskostnadene for første fase har i det oppdaterte estimatet blitt redusert med ni milliarder kroner fra 123 milliarder kroner til 114 milliarder kroner (i nominelle termer), om man antar de samme valutaforutsetningene som i PUD-en. Avsetninger til uforutsette endringer (i NOK) er uendret i det oppdaterte estimatet, og reflekterer risiko knyttet til omfang, tidslinje og prosjektgjennomføring.

Produksjonen forventes å komme i gang i fjerde kvartal 2019.

Den 2. juli kunngjorde OED fordelingen av eierandelene i Johan Sverdrup-feltet. Denne beslutningen innebar at Det norske ble tildelt en eierandel i Johan Sverdrup-feltet på 11,5733 prosent. Det norske har påklaget OEDs beslutning til Kongen i Statsråd, som er høyeste klageinstans i forvaltningen. Selskapet avventer nå utfallet av klagebehandlingen.

Rapport fra tredje kvartal kan lastes ned her.

Engelsk presentasjon fra tredje kvartal kan lastes ned her.