Resultater for Claptonbrønn

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

29. juni 2012

IMAG0170

Det norske oljeselskap ASA, er som partner i PL 440S i ferd med å avslutte boringen av letebrønn 2/8-18S på Clapton prospektet. Brønnen er lokalisert rundt fem kilometer øst for Eldfisk Øst feltet og ti kilometer nord for Valhallfeltet i Nordsjøen.

Det ble ikke funnet et hydrokarbonvolum som kunne produseres.

Brønn 2/8-18S ble boret med riggen Maersk Guardian. Riggen vil nå seile til PL 356 i den sydelige delen av Nordsjøen for å bore en ny letebrønn, 3/4 -2S hvor Det norske oljeselskap ASA er operatør.

Lisenshavere i PL 440S er operatøren Faroe Petroelum med 40 prosent, Dana Petroleum 20 prosent, Lundin Petroleum 18 prosent, Noreco 12 prosent og Det norske oljeselskap ASA 10 prosent.