Rimelig fornøyd

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. januar 2011

Resultatene for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 er i dag offentliggjort av regjeringen. Regjeringen tilbyr i denne runden 50 utvinningstillatelser. I alt får 39 selskaper tilbud om tildeling, av disse får 22 tilbud om operatørskap. I alt søkte 41 selskaper om utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Det norske har i TFO2010 fått tilbud om tildeling i 8 lisenser, av disse 3 som operatør.

Det arrangeres to typer konsesjonsrunder på den norske kontinentalsokkelen. Tildeling i forhåndsdefinerte områder fokuserer på de modne delene av sokkelen. Her er geologien kjent og infrastrukturen godt utbygd. Den andre typen er ordinære konsesjonsrunder, og arrangeres hvert andre år. Disse fokuserer på de umodne delene av sokkelen. Les mer om Det norskes tildeling i 20.konsesjonsrunde her.

Det norske har i TFO2010 fått tilbud om tildeling i 8 lisenser, av disse 3 som operatør.

Tildelinger i Nordsjøen, Det norskes andel i parentes: PL494B (30%), PL554B (40%), PL567 (40%), PL568(20%) og  PL571(40%). Operatørskap er tilbudt i PL573S (35%). Det norskes er tilbudt to operatørskap i Norskehavet, i PL468B (95%) og PL593 (60%).

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’)

VidarVidar Bergo Larsen på bildet, Direktør leting, uttaler i forbindelse med tildelingen:

– Det norske er rimelig fornøyde med tildelingen. Seks av lisensene ligger i Nordsjøen. Tre av tildelingene er tilleggsareal til lisenser vi allerede har, herunder ligger en utvidelse av Dovregubben arealet.

I arbeidsprogrammene for tildelingene ligger en letebrønn. Denne skal opereres av Talisman. Det norske fikk 20 prosent eierandel i lisensen. Prospektet som skal bores ligger nær Vargfeltetet. Et funn her vil kunne komme raskt i produksjon.

Arbeidsprogrammet for de andre lisensene er å utføre innsamling av ny seismikk og geologiske og geofysiske studier før en eventuell brønn besluttes.

Den endelige tildelingen vil skje etter at selskapene har akseptert tilbudene.

Se alle lisenser tildelt med lisenshavere her, ekstern link.

Om Det norske:

Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.