Salg av egne konvertible obligasjoner

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. november 2011

Det norske oljeselskap ASA (“Selskapet” eller «DETNOR») har solgt eller blitt enige om å selge NOK 133,85 millioner konvertible obligasjoner AKX01 (“Obligasjonene”) fra egen beholdning, tilsvarende ca 29 prosent av utestående Obligasjoner.

Dersom konverteringsretten i Obligasjonene utøves, vil dette representere ca 1,4 prosent av utestående aksjer i Selskapet. Obligasjonene ble solgt til NOK 108.56 per Obligasjon. Etter salget eier DETNOR ingen Obligasjoner.

Totalt vederlag fra salget er på NOK 152,7 millioner.

DnB Markets var Selskapets finansielle rådgiver i transaksjonen.

Kontaktpersoner i Det norske oljeselskap ASA:

Teitur Poulsen, Finansdirektør, mobil: +47 95 08 28 92
Knut Evensen, Direktør investorkontakt, mobil: +47 95 07 76 22