Lokale ringvirkninger

Aker BP legger vekt på å oppnå lokale ringvirkninger av selskapets aktiviteter

Etter at PUD for Skarv ble godkjent i Stortinget i desember 2007 og frem til produksjonsstart desember 2012, ble en lang rekke aktiviteter gjennomført i Helgelandsregionen. To publikasjoner beskriver lokale ringvirkninger fra Skarv-utbyggingen:

Denne boken gir innblikk i utviklingen på Helgeland i lys av Skarv-utbyggingen, sett gjennom øynene til operatør, regionale og lokale politikere, bedrifter og lokalbefolkning. Boken inkluderer intervjuer, faksimile av reportasjer, bilder med mer.

Universitetet i Nordland gjennomførte en flerårig studie som beskriver hvilke aktiviteter som har funnet sted i Helgelandregionen som kan knyttes til Skarv-utbyggingen. Studien konkluderer blant annet med at totaleffekten av oljevirksomheten i regionen estimeres til 4,5 milliarder kroner, inkludert en milliard kroner i inngåtte kontrakter og opsjoner som operatør på vegne av partnerne i lisensen tildelte lokale bedrifter i regionen.