Det norske ny hovedsponsor for Kosmorama

Det norske oljeselskap ASA går inn med én million kroner til filmfestivalen Kosmorama, fordelt over tre år.

– Vi liker å gå motstrøms. Det er i tider som dette det er viktig å ta grep som viser at du er langsiktig. Det er hardt i markedet for sponsing, og kanskje mest for kulturen – derfor er vårt bidrag viktig nå, sier kommunikasjonssjef Torgeir Anda i Det norske.

«Vi er svært glade for å ha fått en ny hovedsponsor – særlig i en tid når så mange snakker om finanskrisen. Det er viktig med folk som står fram og bidrar til at hjulene ikke stopper», sier Ola Lund Renolen, direktør for filmfestivalen Kosmorama.

Kosmorama har vært nødt til å foreta betydelige kutt i filmfestivalens budsjett i løpet av høsten, sponsormarkedet er tøft. Likevel er Renolen optimist foran filmfestivalen som arrangeres fra 5. – 10. mars 2009.

Ved å bli hovedsponsor for Kosmorama ønsker Det norske å bidra til å utvikle et viktig kulturtilbud i Trondheim. Selskapet støtter samtidig opp om en filmfest som har betydelig nasjonal verdi. Det norske håper en langsiktig avtale gir trygghet for videre satsing.

– Med dette støtter vi et kulturelt formål som har likhetstrekk med oss som selskap. På samme måte som Kosmorama, er vi i en utfordrerposisjon til de største aktørene. Vi har det felles at vi arbeider annerledes, og får på den måten frem flere verdier i samfunnet. Vi tror et utfordrende og friskt Kosmorama er til glede for våre ansatte, for byen, regionen – og for det nasjonale kulturlivet, sier Torgeir Anda.

Direktør for Kosmorama Ola Lund Renolen er glad for at Det norske over tre år skal bidra med en million kroner til filmfestivalen. Kommunikasjonssjef Torgeir Anda mener det er en god avtale for begge parter. Foto:Morten Stokkan.

For mer informasjon om filmfestivalen, se www.kosmorama.no.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef, Torgeir Anda, tlf. 991 12 203