Sammenslått og styrket

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. februar 2008

Det norske oljeselskap («DETNOR») er blitt et viktig selskap på norsk sokkel gjennom sammenslåingen av Pertra og DNOs norske virksomhet. Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel. Denne posisjonen er styrket gjennom tildeling av nye lisenser og operatørskap i år.

Det norske hadde i fjerde kvartal 2007 driftsinntekter på 55,6 millioner kroner, mot 31,4 millioner kroner fjerde kvartal 2006. Driftsinntektene for 2007 ble totalt 131 millioner kroner, mot 118 millioner kroner for 2006. Fra og med 13. november 2007 er NOILs regnskapstall medregnet. Resultatet før skatt i fjerde kvartal ble -116,7 millioner kroner, mot -3,5 millioner kroner i 2006.

Resultat før skatt i 2007 ble et underskudd på 247,5 millioner kroner, mot et underskudd  på 135,5 millioner kroner i 2006.

Det norske produserte i fjerde kvartal 102 000 fat oljeekvivalenter fra andelene i feltene Varg, Enoch og Glitne, hvorav for de to sistnevnte lisensene er produksjonen medregnet fra overtagelsen av DNOs norske virksomhet medio november 2007.

Stor leteaktivitet

Det norske har gjennomført betydelig leteaktivitet i fjerde kvartal. Boringen av en brønn i Ragnarrock tyder på betydelige mengder hydrokarboner, men utvinningsgraden er svært usikker. Det ble gjort oljefunn i Storskrymten.

Det norske og Revus Energy inngikk i august i fjor avtale med Odfjell Drilling om leie av boreriggen «Deepsea Delta». Ved årsskiftet hadde konsernet tilgang til 1 270 riggdøgn. Det gir kapasitet til boring av 20-25 letebrønner som operatør.

I fjerde kvartal inngikk Det norske en låneavtale med DnB NOR med en ramme på 1,5 milliarder kroner. Det gir adgang til å finansiere 75 prosent av leteutgiftene frem til 2010.

Etter de siste tildelingene (TFO 2007) har Det norske totalt 46 lisenser. Konsernet er operatør for 24 av disse. 34 lisenser er i Nordsjøen, åtte lisenser i Norskehavet og fire lisenser i Barentshavet. Dette legger et sterkt grunnlag for fortsatt vekst.

Avgjørelse på Frøy

Det norske er operatør for Frøy. Selskapet tar sikte på å innlevere Plan for Utbygging og Drift (PUD) til myndighetene i løpet av 1. kvartal 2008.

Konsernet vurderer de anbudene som er kommet inn for videre evaluering og kontraktsforhandlinger.

Konsekvensutredning for feltet er sendt på høring.

Det norske har nå 90 ansatte, og det rekrutteres stadig nye medarbeidere til  hovedkontoret i Trondheim, og til kontorene i Oslo, Harstad og Stavanger.

Kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2007 kan lastes ned her. 

Kvartalspresentasjonen kan lastes ned her.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Selskapet boret i fjor (2007) fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 90 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Hovedkontoret er i Trondheim, og selskapet har også kontor i Oslo, Harstad og Stavanger.

Det norske hadde i 2007 driftsinntekter på 131 millioner kroner, et driftsresultat på -252,1 millioner kroner, og et resultat etter skatt på -62,9 millioner kroner.

Det norske oljeselskap («DETNOR») er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.