Samordning av Draupne og Luno (nå Ivar Aasen og Edvard Grieg)

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. oktober 2011

Olje- og energidepartementet har bedt rettighetshaverne for Draupnefeltet og Lunofeltet om å samordne utbyggingen av de to feltene. Begrunnelsen er at det for samfunnet og rettighetshaverne er forventet betydelige besparelser med en samordnet utbyggingsløsning.

Det er åtte kilometer mellom de to feltene. Departementet har gjort rettighetshaverne i PL 001B (Draupne) og PL 338 (Luno) oppmerksom på at de ikke kan påregne departementets godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD) uten at gevinstene av samordning er realisert.

haugane003_10x15_300dpiAdministrerende direktør Erik Haugane i Det norske sier i en kommentar at en samordnet utbygging kan gjøre prosjektene mer lønnsomme og redusere risiko for alle rettighetshaverne. Det norske vil, som operatør for Draupne, innlede et konstruktivt samarbeide med Lundin Petroleum, som er operatør for Luno. Målet er å få en rask framdrift fram mot en PUD for en samordnet utbygging av ressursene i de to feltene.

Draupnefeltet forventes å produsere 143 millioner fat olje og gass. Rettighetshaverne er Det norske oljeselskap (35%), Statoil (50%) og Bayerngas (15%).

Kontaktpersoner:
Viseadm. direktør Øyvind Bratsberg, tlf: +47 90 93 41 53
Direktør investorkontakt Knut Evensen, tlf: +47 95 07 76 22

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker «DETNOR»