Samtykke for Dovregubben

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. november 2010

Det norske har i dag fått myndighetenes samtykke til å bore prospektet Dovregubben i utvinningstillatelse 468 i Norskehavet.

Brønnen (6305/9-2) skal bores med den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents. Planlagt oppstart for boreoperasjonen er desember 2010.

Prospektet ligger øst for gassfeltet Ormen Lange. Ressurspotensialet for Dovregubben er beregnet til 100-220 millioner oljeekvivalenter. Vanndypet på stedet er 275 meter.  Det norske har forhåndsinstallert brønnfundament og beskyttelsesstruktur med Island Enforcer i forkant av aktiviteten

Det norske er operatør av lisensen, og eier 95 prosent.

GDF SUEZ E&P Norge har kjøpt en 5 prosents andel av lisensen av Det norske. Avtalen venter på myndighetenes godkjennelse.

Seismisk bilde av Dovregubben

Illustasjonen viser et seismisk bilde av Dovregubben.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).