Samtykke for Draupne

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. desember 2009

Det norske har i dag mottatt Petroleumstilsynets samtykke til å bore avgrensningsbrønn 16/1-11 i produksjons lisens 001B som ligger nord i Nordsjøen.
Det norske er operatør for produksjonslisensen med 35% eierandel. Partnere i lisensen er Statoil (50%) og Bayerngas (15%)

songa-delta.jpgBoringen vil bli gjennomført med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Songa Delta (bilde) i prospektet Draupne. Boringen er planlagt å starte i første kvartal i 2010.

I mars 2008 fant det norske og partnerene olje på Draupne. Administrerende direktør Erik Haugane uttalte da:

” Funnet er interessant, men endelig størrelse og kommersielt potensial avhenger av resultatene av de videre undersøkelser. Funnet åpner dessuten trolig for en kommersiell utvinning av to tidligere oljefunn i Hanz og West Cable som ligger like ved. Lundins funn, Luno, ligger også nært Draupne, og en samlet utbygging er mulig”

Funnet på Draupne er nå en del av Ivar Aasen-feltet, les mer her.

Operatøren må ha Petroleumstilsynets samtykke før gjennomføring av leteboringer. Utstedelse av et samtykke uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden.

Dette er Det norske (`DETNOR`) før fusjon med Aker Exploration:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 52 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 146 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.