Samtykke til Krafla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. januar 2011

Statoil har som operatør og eier av 50 prosent i begge lisensene mottatt samtykke til å bore brønn 30/11-8S, med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Ocean Vanguard (bilde under). Brønnen skal bores 158 kilometer vest for Bergen.

Ocean Vanguard. Kilde: aftenbladet.no

Ocean Vanguard. Kilde: aftenbladet.no

Boringen er planlagt å starte i midten av januar. Vanndypet på stedet er 106 meter.

Les mer om samtykkeordningen på Petroleumstilsynets hjemmeside.

Lisenshavere i PL035 og PL272:
Statoil (operatør) 50%
Det norske 25%
Svenska Petroleum 25%

PL035 og 272 kom begge i DNOs portefølje i 2004. De ble i 2007 overdratt til Noil og deretter til Det norskes lisensportefølje ved fusjonen mellom de to selskapene i 2008.

Les mer om Det norskes historie her.

Om Det norske:
Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).