Samtykke til leteboring

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

29. april 2009

Det norske har i dag mottatt Petroleumstilsynets samtykke til å bore letebrønn 6507/3-6 i PL383.

Boringen vil bli gjennomført med den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin i prospektet Struten. Boringen er planlagt til juni 2009.

Operatøren må ha Petroleumstilsynets samtykke før gjennomføring av leteboringer. Utstedelse av et samtykke uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.