Selger 10 prosent i Gullris

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. mars 2011

Det norske oljeselskap ASA har solgt 10 prosent i PL 522, i blokkene 6604 / 2, 3, 4, 5 og 6, til Centrica Resources Norge AS. Det norske reduserer sin eierandel fra 20 til 10 prosent.

Lisensen i Norskehavet er operert av BG Norge, og inkluderer Gullrisprospektet på 1300 meters havdyp. Boreoperasjonen på Gullris er planlagt å starte om kort tid. Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents. Brønnen skal bores til et dyp på 3500 meter.

GullrisGullrisprospektet ligger mellom Gro- og Asterixfunnet.

Transaksjonen forutsetter godkjenning av norske myndigheter. Transaksjonen er effektiv fra 1. januar 2011.

Administrerende direktør Erik Haugane sier at denne transaksjonen er en del av Det norskes strategi.

– Vi har nylig kjøpt en andel i en lisens Barentshavet (PL 438 med Skalleprospektet). Vi vil fortsatt ha en ti prosents andel i denne prospektive lisensen. Dette bekrefter vår tro på potensialet på dypt vann i Norskehavet.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).