Selger andel i Barentshavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. desember 2013

Det norske oljeselskap ASA har inngått avtale med Atlantic Petroleum Norge AS om salg av 10 prosent andel i lisens 659 i Barentshavet, hvor prospektet Langlitinden skal bores i januar 2014.

LanglitindenDet norske er operatør for lisensen og vil etter transaksjonen ha en eierandel på 20 prosent.

Som kompensasjon vil Atlantic Petroleum betale en andel av Det norskes kostnader ved boring av Langlitinden. Prospektet kan inneholde både gass og olje. Brønnen er lokalisert omtrent 165 kilometer nordvest for Hammerfest.

Avtalen forutsetter godkjennelse fra myndighetene.

Lisenshavere i PL 659, tidligere andel i parentes:
Det norske oljeselskap, operatør            20 prosent (30 prosent)
Petoro                                                                     30 prosent
Lundin Norway                                                  20 prosent
Atlantic Petroleum Norge                          10 prosent (0 prosent)
Tullow Oil Norge                                             10 prosent
Rocksource Exploration Norway            5 prosent
Ithaca Petroleum Norge                               5 prosent