Selger andel i Garantiana

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. april 2011

Det norske selger 20 prosent i produksjonslisensene 554 og 554B til Svenska Petroleum Exploration og reduserer med dette andelen fra 40 til 20 prosent.

Som motytelse vil Svenska Petroleum Exploration dekke deler av kostnadene relatert til den første letebrønnen som blir boret i PL 554 eller PL 554B.

GarantianaLisensene ligger i Nordsjøen, rett øst av Snorre feltet. De ble tildelt i TFO 2009 og TFO 2010 og omfatter Garantiana prospektet, som er besluttet boret i løpet av 2012.

Nedsalget er en del av Det norskes kontinuerlige arbeid med å diversifisere og optimalisere leteporteføljen. Etter transaksjonen vil Brigde som er operatør sitte med 60 prosent andel. Det norske og Svenska som begge er partnere vil ha 20 prosent eierandel hver. Avtalen forutsetter myndighetenes godkjennelse.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).