Selskapspresentasjon- Pareto Securities, olje- og offshore seminar 2008

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. september 2008

Det norske oljeselskap ASA holder i dag en presentasjon på Pareto Securities’ Olje- og Offshore seminar.

Her finner du presentasjonen.

Presentasjonen inneholder en oppdatering av selskapets aktiviteter, inklusive:

Selskapet vurderer et salg av hele eller deler av andelen i Goliat samt andre løsninger som kan innebære bytte mot andel i produserende felt eller bæring av kostnader, eller kombinasjon av disse. Selskapet har gjort datarom tilgjengelig for inviterte aktører, og så langt har i underkant av 20 selskaper benyttet seg av tilbudet. Det norske venter å motta bud på Goliat i løpet av oktober, og en avklaring kan forventes rundt årsskiftet 2008/2009. Som et ledd i selskapets vurdering av fremtidig finansiering, vil Det norske også gjøre en vurdering av et potensielt salg av andelen (10 prosent) i Yme.

Diskusjoner mellom partene i Frøy-lisensen pågår fremdeles, og Det norske mener det er gode muligheter for å komme frem til en løsning. Kommersielle betingelser partene imellom er det sentrale element i disse diskusjonene. Selskapet vil også vurdere å
redusere sin eierandel i Frøy (fra dagens 50 prosent andel) etter at Plan for Utbygging  og Drift (PUD) er godkjent.Den siste produksjonsbrønnen på Varg (A08) har vært en
suksess. Produksjonen fra brønnen startet denne uken på rundt 13 000 fat i døgnet, noe som har løftet feltets totale produksjon til mer enn 23 000 fat per dag. Dette innebærer en økt produksjon på rundt 650 fat per dag for Det norskes 5 prosent andel.

Mediekontakter:
Erik Haugane, administrerende direktør, tlf. +47 90 72 16 55
Finn Øistein Nordam, finansdirektør, tlf. +47 98 28 93 82
Torgeir Anda, kommunikasjonssjef, tlf. +47 99 11 22 03

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.