Sidesteg på Garantiana

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

31. oktober 2012

Garantiana

Det norske oljeselskap ASA, som partner med 20 prosent i PL 554, bekrefter at riggen Borgland Dolphin nå skal bore en sidestegsbrønn (34/6-2A).

Formålet med sidestegsbrønnen er å påvise tilleggsvolumer i Cook-formasjonen på Garantiana samt finne olje-vannkontakten.