Sikker og effektiv plugging av brønner på Valhall

30. oktober 2018

Maersk Invincible har gjennomført programmet med plugging av brønner på Valhall feltsenter betydelig raskere enn planlagt, uten skade på mennesker, miljø eller utstyr – og med null utslipp av CO2 og NOx.

Siden mai 2017 har Maersk Invincible plugget totalt 14 brønner på den gamle boreplattformen (DP) på Valhall. I perioden 2014 – 2016 ble de første 12 brønnene på DP plugget – da med boreriggen Maersk Reacher.

Arbeidet er gjort betydelig raskere enn planlagt: Gjennomsnittstiden per brønn er for eksempel redusert med 50 prosent sammenlignet med den første fasen, på tross av at kompleksiteten i brønnene har økt mot slutten av kampanjen.

«Vi har hatt et fantastisk team både på land og offshore. Mange har vært med siden pluggingen av brønner startet med Maersk Reacher. Samarbeidet med Maersk Drilling er veldig bra, og det samme gjelder serviceselskapene. Hele kampanjen har vært preget av en kontinuerlig søken etter forbedringer», sier direktør for boring og brønn i Aker BP, Tommy Sigmundstad.

Maersk Invincible er nå flyttet til Valhall Flanke Nord, hvor den skal bore en injeksjons- og en produsentbrønn.

Bidrar til lang levetid på Valhall

Plugging av brønner fra DP-plattformen er en sentral del av fornyingen av Valhall feltsenter. De tre opprinnelige plattformene fra oppstart av feltet i 1982 – QP, DP og PCP – skal fjernes. Det gjenstår å plugge ytterligere fire brønner før DP-plattformen kan fjernes fra feltet.

«For utviklingen av Valhall er suksessen med P&A-kampanjen svært viktig. Først av alt er permanent plugging et viktig HMS-bidrag fordi det sikrer brønnene som ikke produserer lenger. I tillegg har P&A-teamet levert raske og effektive operasjoner. Det resulterer i reduserte kostnader og kortere operasjonstid», sier direktør for Valhall-feltet, Per Mikal Hauge.

De gjenværende plattformene på feltsenteret – IP, WP og PH – vil sammen med flankeplattformene produsere i mange, mange år til.

Null utslipp av CO2 og NOx

Maersk Invincible har fått strømforsyning fra Valhallfeltet under brønnpluggingen. Det er trolig første gang i verden at en borerigg har operert med strøm fra land.

Beregninger viser at elektrifisering av boreriggen har redusert årlig utslipp med 15.200 tonn CO2 og 168 tonn NOx.

Elektrifiseringen av riggen har vært et pionerprosjekt for Aker BP, i tråd med vår strategi om å utvikle løsninger som bidrar til at miljøkonsekvensene av aktivitetene våre blir så små som mulig.