Sikrer finansiering av utbygging

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. desember 2011

Det norske oljeselskap ASA har inngått avtale om en trekkfasilitet på 500 millioner dollar. Fasiliteten kan i økes med inntil 100 millioner dollar, men denne økningen er ikke garantert.

Transjen på 500 millioner dollar, koordineres av DNB og Nordea, og inngås med Bookrunners og Mandated Lead Arrangers DNB, Nordea og SEB, med forbehold om endelig låneavtale. Bankene vil syndikere fasiliteten til en utvalgt gruppe av banker.

Det norske har som mål at låneavtalen skal være underskrevet senest 1. mars 2012. Fasiliteten løper til 31. desember 2015. DNB er både dokumentasjonsagent og agent for fasiliteten.

Ved utgangen av 2011 vil Det norske ha en estimert tilgjengelig likviditet for feltutbygginger på rundt 800 millioner dollar, inkludert skattefordringer og fasilitetsbeløpet.
”Vi er svært fornøyd med den sterke støtten vi har mottatt fra DNB, Nordea og SEB. Faktumet, at disse bankene har tilbudt å garantere fasiliteten er et sterkt vitnesbyrd for kvaliteten på våre funn,” sier finansdirektør Teitur Poulsen (bilde) i Det norske.
Tidligere i år styrket Det norske egenkapitalen ved å øke aksjekapitalen med rundt 15 prosent, gjennom en emisjon på 10 prosent, samt ved konvertering av konvertible obligasjoner.

«Den nye egenkapitalen sammen med fasiliteten gir et fundament for våre feltutbygginger, hvor de tre første er Jette, Atla og Krafla. Disse prosjektene har alene potensial til å generere en årlig estimert EBITDA på over 2 milliarder kroner ved platåproduksjon og basert på dagens priser. En slik kontantstrøm, kombinert med kreditten som er tilgjengelig fra denne fasiliteten, vil også virke som en signifikant finansieringskilde for de større utbyggingene på Draupne og Aldous Major sør,” sier Poulsen.

I tillegg til den nye fasiliteten har Det norske en eksisterende letefasilitet på NOK 3,5 milliarder. Letefasiliteten ble nylig redusert fra NOK 4,5 milliarder til NOK 3,5 milliarder, etter ønske fra selskapet. Det norske har også mottatt bekreftelse fra Oljeskattekontoret at det vil motta refusjon for tidligere letekostnader på rundt 2,3 milliarder kroner før utgangen av 2011.