Sluttfører kjøpet av PL 316 fra Paladin

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

31. oktober 2005

Torsdag avsluttet Paladin og Pertra overleveringen av 10 % eierandel i PL 316. Kjøpsavtalen ble overlevert myndighetene den 27. september og ble godkjent på mindre enn én måned!

Den 27. september markerte Paladin og Pertra avhendingsprosessen av en 10 % eierandel i PL 316 ved en seremoni avholdt i Stavanger. Pertra er nå formell partner i PL 316. De andre partnerne er: Paladin 40% (operatør), Talisman, 30% og Revus 20%.

Produksjonslisens 316 inkluderer Yme-feltet, som operatøren, Paladin, planlegger å bygge ut i 2007. Aimee-prospektet øst for Yme blir nå boret av jack-up riggen Mærsk Giant. Betydelige oljevolumer har blitt produsert i Egersund-bassenget hvor lisensen ligger. Flere prospekt i lisensen vil bli analysert i detalj ved hjelp av den nylig innsamlede 3D-seismikken før en beslutning om ytterligere leteboring tas.

Tim og Erik

Adm. dir. i Pertra Erik Haugane og adm. dir. i Paladin Tim Bushell feirer overdragelsen, i Paladins kontorer i Stavanger.