Solid posisjon i nord

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. mars 2013

Det norske får svært gode skussmål for lokal tilstedeværelse, synlighet og samfunnsengasjement i nord i en ny rapport fra Universitetet i Nordland (UiN). – Behov for økt kompetanse, mindre skepsis til oljenæringen og større appetitt på oppdrag fra næringen er noen av hovedfunnene i arbeidet, sier førsteamanuensis Jan-Oddvar Sørnes ved UiN.

Solid_posisjon_i_nord050313 Han vektlegger bredt samarbeid med alt fra skoler og myndigheter til leverandørindustrien som noe av suksesskriteriet for at arbeidet i regi av Det norske har gitt gode resultater. – Jeg har et inntrykk av at folk nå har sett at flere arbeidsplasser og oppdrag til landsdelen er konkrete bevis på positive ringvirkninger, og at de derfor er mer positiv til bransjen nå enn tidligere, sier Sørnes, som sammen med Jan Terje Henriksen ved UiN er forfatter av rapporten.

Solid anerkjennelse

Rapporten ble overlevert til næringspolitisk direktør i Det norske Rolf Jarle Brøske, under en pressekonferanse i Bodø mandag. – Dette er interessante funn som vi skal ta med oss og vurdere. Men først og fremst tolker jeg rapporten som en solid anerkjennelse av det arbeidet som er lagt ned av Det norske, og spesielt fra kontoret i Harstad, sier han.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Bilde: Fra venstre: Bjarne Kristoffersen, Rolf-Jarle Brøske, Jan-Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes