Spennende lisens i Barentshavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

29. april 2009

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har fått tildelt 20 prosents andel i lisens 533 (blokkene 7219/12 og 7220/10) på Loppa Vest i Barentshavet. Det norske søkte bare i to lisenser i 20. runde i Barentshavet.

Administrerende direktør Erik Haugane sier han er middels fornøyd med tildelingen.

«Vi har fått en andel i en av de to lisensene vi søkte i Barentshavet og Det norske synes det er en spennende lisens. Området er etter vår oppfatning det mest interessante som er tildelt i 20. runde da en her ser sterke indikasjoner på hydrokarboner på seismiske data. Vi hadde også forhåpninger om en andel også i nabolisensen 532, og da gjerne et operatørskap. En større tildeling hadde vært viktig for å styrke vårt kontor i Harstad.»

Haugane sier han registrerer at Statoil og staten gjennom Petoro tar 70 prosent av den lisensen (PL532) som Det norske hadde håpet å komme inn i. Det er ikke sikkert en slik tildeling er den beste måten å få økt aktivitet og stimulere til konkurranse i nordområdene. Vi skal stå ved våre løfter om å bidra til å utvikle utdanning, forskning og industri i Nord-Norge, men det er klart at vår mulighet til å gjøre dette blir mindre når vi ikke ble operatør og fikk en relativt beskjeden tildeling.

Det norskes virksomhet i Barentshavet ledes fra kontoret i Harstad. Selskapet har satt i verk en rekke tiltak for å styrke posisjonen i nordområdene. Det er inngått flere avtaler med industrien, med forskning og utdanning. Målet er å forberede grunnen for økt virksomhet. I samarbeid med Verftsringen Nord-Norge er det blant annet inngått avtaler om lærlingeplasser i de tre nordligste fylkene. Det norske har tatt initiativ til flere forsknings- og utviklingsprosjekter som inkluderer Universitetet i Tromsø og høyskolene i Nord-Norge.

Les mer om tildelingen på ODs nettside.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.