Stabil høy produksjon fra Atla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. januar 2013

Atla fortsetter å produsere bedre enn ventet. Det norskes 10 prosent andel i feltet ga i desember en produksjon på 2 278 fat oljeekvivalenter per dag. Før produksjonsstart på Atla var det ventet at feltet ville gi Det norske en produksjon på rundt 1.400 fat olje per dag.

Produksjonen på Atla startet 7. oktober 2012, knappe to år etter at funnet ble gjort. Atla produserer med en havbunnsinnretning som er koblet på en rørledning mellom Heimdal og Skirne feltene. I mars 2013 starter produksjonen fra Jette, Det norskes første egenopererte felt. Jette er ventet å gi Det norske en produksjon på mellom 7 700 og 8 700 fat per dag.

Det norske hadde i desember 2012 produksjon på fire felt, Glitne (10 prosent eierandel), Atla (10 prosent), Jotun (7 prosent) og Varg (5 prosent). Enoch er fortsatt ute av produksjon på grunn av feil på PMV (Production Master Valve) og PWV (Production Wing Valve). Det norske forventer at produksjonen til Enoch er tilbake rundt årsskiftet 2013/2014.

Samlet produksjon i desember 2012 var 2 916 fat oljeekvivalenter per dag.

Les mer om Det norskes produksjon her.

Illustrasjon: Det norskes produksjon de siste 24 måneder. Trykk for større.

Production_24_months_JAN_2013