Status på Stirby

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

29. november 2010

Det norske oljeselskap ASA har som operatør for PL 341 funnet indikasjoner på gass i Stirby Deep prospektet, i Vikinggraben i Nordsjøen, ca. 75 km nord for Sleipnerfeltet.

Brønnen er ikke boret ferdig, men hittil er det påvist indikasjoner på gass/gasskondensat under høyt trykk i en 70 meter kolonne i sandstein med lav porøsitet på 4870 meters dyp.

Det er for tidlig å si noe om gassen er produserbar, men indikasjonene gjør at det er ønskelig å bore dypere og samle inn mer data som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere størrelsen på funnet og det kommersielle potensial.

Brønnen vil derfor ta flere uker lenger å ferdigstille enn det som tidligere er kommunisert til markedet.

Rettighetshaverne i lisensen er:
Det norske (30%), Wintershall (20%), Marathon (12%), North Energy (11%), Bayerngas (10%), GDF SUEZ (10%) og Talisman (7%).

Se alle Det norskes lisenser her.