Q2 2011 – Sterkt andre kvartal for Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. august 2011

Det norske oljeselskap ASA har skapt store verdier gjennom leting hittil i år. Leteresultatene legger grunnlaget for en sterk vekst i produksjonen i årene som kommer. I juli ble det levert plan for utbygging og drift (PUD) for Atla, og Det norske forbereder en beslutning om PUD for Jette i september.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske er svært fornøyd med året så langt.

– Vi har tatt storeslem. Siden første kvartal har vi funnet mer enn 100 millioner fat oljeekvivalenter i nye ressurser. Dette fører oss et langt skritt mot våre produksjonsmål.Erik_Haugane_Q2-1

Aldous Major Sør er trolig det største oljefunnet på 20 år, og der har vi en eierandel på 20 prosent.

Vi er med på Kraflafunnet sør for Oseberg i Nordsjøen, der vi venter at operatøren

Statoil vil bygge ut raskt og rimelig.

Funnet på Norvarg gir fornyet håp og interesse for Barentshavet, og vi ser også muligheter rundt funnet på Skalle.

Spennende funn 

Storfunnet på Aldous Major Sør vil bety mye for selskapet. Funnet er forsiktig anslått til mellom 200 og 400 millioner fat olje, hvorav Det norske har en andel på 20 prosent.

Det norske gjorde i andre kvartal spennende funn på Krafla og Krafla West i Nordsjøen. Selskapet har 25 prosent eierandel som tilsvarer mellom 12,5 og 20 millioner fat. Statoil som operatør, har signalisert rask utbygging til lave investeringer per fat.

Gassfunnet på Norvarg i Barentshavet er positivt. Ytterligere avgrensningsbrønner er nødvendig for å avklare funnets størrelse. Foreløpig er utvinnbare ressurser estimert til mellom 10 og 50 milliarder standard kubikkmeter gass, hvorav Det norskes andel er 20 prosent.

I juli ble det også funn gass på Skalle i Barentshavet. Foreløpige anslag viser volumer på mellom 2,5 og åtte milliarder standard kubikkmeter gass, hvorav Det norskes andel er 10 prosent.

Utbygging

Innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) for Atla i juli var en milepæl for Det norske. Atla blir selskapets første utbygging. Det norske har ti prosent andel i feltet der Total er operatør. Det norskes andel kan gi en produksjon på 1 000 fat per dag allerede fra slutten av 2012.

Det norske forbereder en beslutning om PUD for Jette (tidligere Jetta) i september 2011.  Feltet strekker seg over tre lisenser, og Det norske har en samlet andel på omlag 61 prosent. I drift, vil Jette kunne gi Det norske en produksjon på nye 8 000 fat per dag fra 2013.

Arbeidet fram mot en plan for utbygging og drift av Draupne forsetter. Det er to aktuelle utbyggingsløsninger. Det norske, som operatør, arbeider tett med partnerne for å finne den beste løsningen.

–       På kort sikt blir Atla den første utbyggingen vi er med på, og Jette ser ut til å bli vår første egenopererte utbygging. Samlet vil dette gi oss en betydelig produksjon om få år, sier administrerende direktør Erik Haugane.

Finans

Det norske produserte i andre kvartal 127 283 fat oljeekvivalenter, tilsvarende 1 399 fat per dag. Oljen ble solgt for 116.3 dollar per fat i gjennomsnitt. Kontantstrømmen fra produksjonen var i andre kvartal 41.1 millioner kroner.

Resultatet i andre kvartal ble et underskudd etter skatt på 42.2 millioner kroner, mot et underskudd på 104.8 millioner i andre kvartal 2010. Letekostnadene i kvartalet var 177.8 millioner kroner, mot 367.2 millioner kroner i andre kvartal 2010.

På selskapets generalforsamling i april ble Svein Aaser valgt til ny styreleder etter Kjell Inge Røkke.

For å effektivisere selskapets drift har styret i Det norske vedtatt å avvikle selskapets kontor i Stavanger.  Det norske har også vedtatt å avvikle datterselskapet Det norske oljeselskap AS.

Se presentasjonen av Det norskes andre kvartal 2011 i opptak her.

Last ned kvartalsrapporten her.

Last ned presentasjonen fra fremleggelsen av andre kvartal her.

Relaterte artikler:
Betydelig oljefunn på Aldous
Funn på Krafla
Funn på Krafla West
Oppdatering om gassfunn i Barentshavet
Funn på Skalle
Utbygging for Det norske

 

Om Det norske:

Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).