Stor aktivitet og solid resultat

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. mai 2009

Det norske hadde i første kvartal et resultat etter skatt på 7,3 millioner. Kvartalsrapporten viser at det er stor aktivitet i selskapet. Hittil i år er Det norske engasjert i fem boringer, og flere funn er gjort.

Styret har sagt nei til å gå i fusjonsforhandlinger med Noreco, men Det norske vil fortsatte en aktiv forvaltning av porteføljen og også vurdere oppkjøp og strategiske allianser.

Se webcast fra  kvartalsfremleggelsen her.

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») hadde i første kvartal 2009 driftsinntekter på 57,1 millioner kroner, mot 79,5 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2008. Driftsresultatet ble minus 68,5 millioner kroner, mot minus 37,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal ifjor. Periodens resultat etter skatt ble 7,3 millioner kroner, mot minus 9,0 millioner kroner første kvartal 2008. Totale letekostnader i første  kvartal var 65,2 millioner kroner. Produksjonen i kvartalet var 176 450 fat (156 886). Oljen er solgt til en gjennomsnittspris på 42,9 dollar per fat.

Det norske har et boreprogram med ni egenopererte boreoperasjoner som skal gjennomføres i løpet av 2009. Dette er det største leteprogram som et uavhengig norsk selskap noen gang har igangsatt på norsk sokkel. Hittil i år har Det norske vært deltaker i fem boreoperasjoner.

Stor aktivitet

Det norske fant i februar gass og kondensat i Fulla prospektet i PL 035B. Det norske har en eierandel på 15 prosent i funnet, som opereres av StatoilHydro. En avgrensningbrønn for å påvise ytterligere reserver er i ferd med å avsluttes.

Det norske fant i mars gass og kondensat i Freke prospektet i PL 029B. Det norske har etter avsluttet boring en eierandel på 20 prosent i lisensen. Analyse av innsamlede data pågår og en mulig avgrensingsbrønn vil bli vurdert.

Talisman Energy startet 16. mars 2009 boringen på Grevling-prospektet i PL 038. Det norske økte i februar sin eierandel i PL 038D som inkluderer Grevling prospektet fra 5 prosent til 30 prosent.

I første kvartal ble boringen på Freke (PL 029B) gjennomført med Det norske som operatør. Den boringen ble gjennomført med positive resultater.

Det norske er også operatør for boringen på Eitri (PL 027D) som startet 10. april. Etter Eitri er Det norske operatør for Struten (PL 383) og Fongen (PL 380) som begge har planlagt borestart i andre kvartal.

Det norske mener mulighetene for å oppnå rask og kostnadseffektiv oljeproduksjon er gode. Det gjelder for prosjekter som Hanz der funn er gjort, Grevling der det bores nå,  og Jetta prospektet som skal bores til høsten.

Olje- og energidepartementet meddelte Det norske at arbeidsforpliktelsene i produksjonslisens 364, som inkluderer Frøy-feltet, er oppfylt. Lisenshaverne har derfor fått en 10-års forlengelse av lisensperioden til 2019. Det er besluttet å bore to letebrønner i nærliggende lisenser til Frøyfeltet i 2009. Disse boringene vil kunne påvise nye reserver som det er mulig å produsere over den planlagte Frøyinstallasjonen.

50 lisenser

Det norske har styrket posisjonen  som nummer to selskap på norsk sokkel også gjennom nye tildelinger av lisenser og operatørskap.  Etter tildeling av en ny lisens på Loppa Vest i 20. runde har selskapet nå 50 lisenser, og er operatør for 28  av disse.

Det norske vil prioritere de leteprosjekter som er nær eksisterende infrastruktur hvor vi raskt kan skape store verdier. I Nordsjøen har Det norske utpekt fire områder av særlig interesse; Frøyområdet, Varg, Sørlige Vikinggraben/Draupne og Jotunområdet. I Norskehavet konsentrer selskapet seg av samme grunn om aktiviteten rundt Norne/Draugen og Åsgard.

I henhold til integrasjonsavtalen mellom NOIL og Pertra solgte DNO i januar 2009 seg ned til 25 prosent eierskap i Det norske. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Det norske 2. februar 2009 valgte styre med fem nye styremedlemmer, inkludert ny styreleder.

Like etter fremsatte Noreco et forslag om fusjon mellom Det norske og Noreco. Det norske har vurdert forslaget og konkludert med at Det norske ikke finner det riktig å innlede slike forhandlinger i den nåværende situasjonen. Det norske vil fortsette en aktiv porteføljeforvaltning med spesiell vektlegging av muligheter for tidlig oljeproduksjon. Selskapet vil parallelt vurdere oppkjøp, strategiske allianser,og andre  muligheter i markedet. Samtidig ligger alt til rette for en betydelig organisk vekst i selskapet.

Finn kvartalsrepporter her .

Finn kvartalspresentasjoner her.

Styreleder Diderik Schnitler og administrerende direktør Erik Haugane

Styreleder Diderik Schnitler og administrerende direktør Erik Haugane

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 50 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Følg oss på Aker BP på Facebook Aker BP på Twitter Aker BP RSS
© Aker BP 2019 | Retningslinjer for personvern | Utviklet av Headspin

Send epost til AkerBP

Meldingen din er mottatt