Stor boreaktivitet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

1. april 2009

Det norske har i øyeblikket rekordstor leteaktivitet. Selskapet deltar nå i fire letebrønner som pågår i parallell.

Denne uken startet operatør StatoilHydro boringen av sidesteg 30/11 7A for å avgrense gas og kondensatfunnet på Fulla i PL 035B/PL 362. Oljedirektoratet meddelte 5. februrar 2009 at StatoilHydro har gjort et funn på mellom 6 millioner fat oljekvivalenter og 18 millioner fat oljekvivalenter i form av gass og kondensat på Fulla prospektet. Det norske har en eierandel på 15 prosent i lisensen. Målet for avgrensningsbrønnen er å påvise mer ressurser.

Talisman Energy har startet boringen av letebrønn 15/12-21 på Grevling prospektet som operatør i PL 038D. Opprinnelig hadde Det norske en fem prosent eierandel i dette prospektet, men andelen ble nylig økt til 30 prosent. Grevling er et oljeprospekt nord for Varg feltet og et funn kan knyttes tilbake til Varg og forlenge produksjonen fra feltet.

StatoilHydro borer i øyeblikket letebrønn 16/2-5 på Ragnarrock Graben prospektet i PL 265. Det norske har en eierandel på 20 prosent i lisensen.

I tillegg til dette vil Bredford Dolphins neste oppgave etter ferdigstillelsen av Freke-brønnen være å bore en letebrønn på Eitri prospektet åtte km øst for Jotunfeltet. Det norske har en eierandel på 35 prosent i denne lisensen og vil bore også denne brønnen på vegne av lisensoperator ExxonMobil.

Les mer om våre boreaktiviteter her.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.