Stor helikopteravtale

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. november 2008

Airlift og Dancopter har inngått avtale med oljeselskapene Det norske og Revus.
Avtalen har en ramme på nærmere 40 millioner kroner året.

Airlift AS og DanCopter AS har inngått en treårig avtale om offshore  helikoptertransport med Det norske oljeselskap ASA og Revus Energy ASA. Avtalen gjelder fra 1. mars 2009, med en opsjon på tre ganger ett år. 

Kontrakten gjelder transport av passasjerer og gods i forbindelse med selskapenes leteaktivitet på norsk sokkel. Det valgte helikopteret er av typen EC 155. Operasjonen vil ha Bergen som base, men deretter bli flyttet etter der boreaktiviteten er. 

EC 155 er et moderne middels stort helikopter, med plass til inntil 12 passasjerer. Helikopteret er svært godt egnet til transport i oljeindustrien offshore. 

Airlift og DanCopter hører begge til det norske konsernet Blueway AS, og har tilsammen en flåte på 25 helikoptre. Selskapene har også opsjon på levering av ytterligere helikoptre til oljeindustrien.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.