Stor interesse for 22. runde

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. desember 2012

Søknadsfristen for 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel gikk ut tirsdag 4. desember. Det norske oljeselskap ASA og 35 andre selskaper har meldt sin interesse for de i alt 86 utlyste blokkene i Norskehavet og Barentshavet. Konsesjonsrunden er rettet mot de mindre utforskede områdene i Barentshavet (72 blokker) og i Norskehavet (14 blokker). Se illustrasjon.

Det norske har levert flere søknader, alene og i samarbeid med andre selskaper.“En stor innsats er lagt ned og flere avdelinger i selskapet har bidratt for å få dette til”, sier Stig Vassmyr som har hatt det overordnete ansvaret for søknaden i Det norske.Olje- og energiminister Ola Borten Moe ser positivt på den store interessen for 22. konsesjonsrunde og gleder seg over at næringen har tro på Norges nordlige havområder. ”De positive leteresultatene på norsk sokkel de siste år er en viktig start på vårt arbeid for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel på lang sikt. Videre utforskning i åpnet areal er et nøkkelelement for å få dette til” kommenterer Borten Moe.
Olje- og energidepartementet forventer å offentliggjøre hvilke blokker som tildeles hvilke selskaper i løpet av sommeren 2013.