Q2 2008 – Stor leteaktivitet i Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. august 2008

Det norske oljeselskap ASA (OSE: DETNOR) hadde i andre kvartal 2008  driftsinntekter på 89,5 millioner kroner mot 26,6 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2007. Resultatet før skatt ble minus 66,4 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var resultatet før skatt minus 86,8 millioner kroner. Totale letekostnader i andre kvartal var 102,6 millioner kroner (102,4). Produksjonen i kvartalet var 144 101 fat (66 703). Oljen er solgt til en gjennomsnittspris på 118,3 dollar per fat. Resultatene er i tråd med de planene som er lagt for selskapet.

Det norske som operatør gjorde i 2. kvartal et funn på prospektet Draupne i lisens 001B. Selskapet mener at funnet er kommersielt. En avgrensingsbrønn er planlagt i andre kvartal 2009 for å bekrefte størrelsen på funnet.Draupne inneholder mellom 28 og 68 millioner fat oljeekvivalenter, og Det norske ser på muligheten av en områdeutbygging med nærliggende Hanz. Det øker beregnede utvinnbare ressurser til mellom 42 og 91 millioner fat oljeekvivalenter. Draupne og Hanz har samme partnerskap. Det norske har en eierandel på 35 prosent i lisensene.

I andre kvartal ble det gjort et funn på Lilleulv-prospektet i lisens 038. Det norske har en andel på fem prosent i lisensen. Funnet er allerede satt i produksjon til Vargfeltet, og bidrar med mellom 50 og 100 fat olje per dag til Det norske.

Letebrønnen i Trow-prospektet (PL 369) var tørr. Prospektet hadde lav funnsannsynlighet, men var utforskning av et nytt område øst for Trollfeltet.

Styrket posisjon

Det norske er inne i en periode med aktiv porteføljeforvaltning. Selskapet har utpekt fire områder i Nordsjøen som strategisk viktige fordi disse i løpet av kort tid kan gi betydelig produksjon. Det er Frøyområdet, Varg/Storskrymten, Sørlige Vikinggraben og Jotunområdet.

Det norske har styrket posisjonen rundt Jotunfeltet, der nye reserver kan komme raskt i produksjon, gjennomkjøp av 70 prosent av lisens 103B som utgjør 10 prosent av Jotun Unit. Avtalen er nå endelig godkjent, og gir Det norske en andel av produksjonen på rundt 500 fat per dag. Gjennom en avtale med Dana Petroleum ble eierandelen i PL 027D (Eitri) økt med 10 prosent. Etter at Det norske har boret en letebrønn vil eierandelen i lisensen være 35 prosent. I bytte fikk Dana en 10 prosents eierandel i PL 362 og PL 035 (Fulla). Dana får også en eierandel på 25 prosent i PL 450 (Storebjørn).

I andre kvartal ble også avtalen med Concedo godkjent. Avtalen gir Det norske 15 prosent eierandel i letelisens 485 i bytte mot 15 prosent (av en eierandel på 100 prosent) i produksjonslisens 383. Etter andre kvartal har Det norske inngått avtale med VNG Norge om salg av andeler i tre lisenser i Norskehavet. Det norske er operatør for alle lisensene og har i dag en høy eierandel. VNG Norge kjøper seg inn med en eierandel på 30 prosent i hvert av leteprospektene PL 380 og PL 383. VNG vil betale for lisensandelene ved å bære Det norskes kostnader i forbindelse med boringen av de to brønnene som er planlagt neste år. Det norske selger også 20 prosent av selskapets andel i prospektet PL 447 til VNG Norge. Som følge av dette er selskapets eierandel i lisensen redusert fra 50 til 30 prosent.

Salg, bæring og bytte av eierandeler i lisenser er gjort som et ledd i selskapets arbeid med å optimalisere porteføljen. Det viser hvilken verdiskapning som ligger i tidlig letefase.

Det norske vil levere søknader for TFO 2008 og 20. runde som kan gi en portefølje på over 50 lisenser. Selskapet ser et stort potensiale i Barentshavet. Det norske er ett av elleve selskaper som er kvalifisert som operatør for 20. runde-lisenser i Barentshavet.

Fusjonen mellom Det norske oljeselskap ASA og NOIL Energy trådte endelig i kraft 25. juli.

Komplett delårsrapport kan lastes ned her.

Presentasjonen kan lastes ned her.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.