Stor tro på nye funn

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. mai 2011

Se administrerende direktør Erik Haugane oppsummere de spennende utviklingsprosjektene på Jetta, Atla og Draupne. Det norske ser også fremover på letesiden, med flere meget spennende prospekter på boreplanen. Troen på flere funn i 2011 er stor.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).