Storklakken forsinket

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. januar 2010

Målet med boreoperasjonen er å påvise olje som kan produseres via en fremtidig installasjon på Frøyfeltet, og dermed  ytterligere forbedre økonomien i Frøyprosjektet.

Riggen har nå ferdigstilt topphullet i brønnen og går til land for å montere seks Aker Barentshydrauliske sylindre som i romjula ble demontert og sendt til verksted for reparasjon.

I henhold til riggkontrakten vil Det norske ikke betale riggrate mens reparasjonene pågår.

Som et resultat av reparasjonsarbeidene er det ventet at brønnen på Storklakken vil bli ferdigstilt i midten av mars, og ikke i begynnelsen av februar som tidligere antatt.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 81 lisenser, og er operatør for 36 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).