Storkollen var tørr

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. mai 2010

Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 337, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-22 med boreinnretningen Bredford Dolphin. De øvrige andelshaverne i lisensen er Dana Petroleum, Wintershall og Bridge Energy.

Brønnen ligger mellom Sleipner- og Vargfeltene om lag 240 km vest for Stavanger, og bare 7 km syd-øst for Grevlingfunnet, brønn 15/12-21/21A.

Hovedhensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i  jura og øvre trias reservoarbergarter (Vestland- og Hegregruppen). Brønnen påviste meget god reservoarutvikling i jura, men sandene var ikke hydrokarbonførende. Under tertiær inneholdt heller ikke hydrokarboner.

Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 337. Tillatelsen ble tildelt etter TFO 2004 den 17. desember 2004.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3035m under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder (Skagerrakformasjonen).

Havdypet er 83,5m. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.
Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).