Stort oljefunn på Geitungen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

27. august 2012

Det norske oljeselskap ASA har gjort et stort oljefunn på Geitungenprospektet på Utsirahøyden i Nordsjøen. Statoil er operatør for lisens 265.

Letebrønnen 16/2-12, boret med riggen Ocean Vanguard, påviste en 35 meter oljekolonne i et reservoar av høy kvalitet av jura alder. Statoil, som operatør, anslår volumene på Geitungen til å være mellom 140 og 270 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter.

Geitungen er boret rundt tre kilometer nord for funnet på Johan Sverdrup-feltet. Det er definert som et eget prospekt i lisens 265.

Bilde: Kjerneprøve fra Geitungen, Statoil.Bilde: Kjerneprøve fra Geitungen, Statoil.

Brønndata indikerer at det er en kommunikasjon mellom de to funnene. Olje ble også påvist i det underliggende grunnfjellet. Dette blir vurdert som en mulig framtidig oppside for utviklingen av hele området.
Store nyheter

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske sier dette er store nyheter.

– Dette øker volumene betydelig både for lisens 265 og for Johan Sverdrup-feltet. Det er også en kraftig økning av ressursene for Det norske. For oss er dette et fantastisk funn.

Statoil, som operatør i pre-unit fasen, vil senere gi anslagene over volumene på Johan Sverdrup-feltet.  Det pågår et omfattende avgrensingsprogram i Johan Sverdrup-funnet, både i PL 265 og PL 501. Etter at Ocean Vanguard er ferdig på brønn 16/2-12 vil den bore to avgrensingsbrønner i den sentrale og den sørlige delen av lisens 265, fulgt opp av en brønn i PL 502 der Det norske har 22,22 prosent. Brønn 16/2-12 er den åttende brønnen i lisens 265. Brønnen ble boret til 2045 meter.

Det norske oljeselskap har 20 prosent i lisens 265. Statoil (40 prosent) er operatør. Andre partnere er Petoro (30 prosent) og Lundin Norway AS (10 prosent).

Mer om PL 265 her.