Støtter nordnorsk industri

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. oktober 2010

Det norske har et omfattende program for å støtte forskning, utdanning og næringsutvikling i Nord-Norge. Totalt er programmet på rundt 15 millioner kroner. Med utgangspunkt i selskapets kontor i Harstad er det inngått flere avtaler med industrien, og med forskning- og utdanningsinstanser. Det norske arbeider aktivt for å inngå flere avtaler både for å styrke regionens posisjon foran økt petroleumsaktivitet i nord.

Det norske samarbeider med nordnorsk verftsindustri, gjennom Verftsringen Nord Norge, på flere områder. Det norske har bidratt med 2,3 millioner til støtte for bedrifter som ønsker ISO sertifisering, ISO 9001, 2008 sertifisering. ISO 9001 og 14001 er døråpneren for mulige leveranser til olje og gassindustrien.

Blomster og gratulasjoner fra Det norske, her representert ved Bjarne Kristoffersen (til høyre), til daglig leder Roar Karlsen av Maritim Sveiserservice.

Blomster og gratulasjoner fra Det norske, her representert ved Bjarne Kristoffersen (til høyre), til daglig leder Roar Karlsen av Maritim Sveiserservice.

Verftsringen Nord Norge har 24 verksteder som medlemmer, spredt fra Sandnessjøen i sør til Kirkenes i nord. Av disse deltar 16 deltar i sertifiseringen. I Nord Norge har det ikke vært noen kultur eller tradisjon for å skaffe denne type dokumentasjon, men dette er nå i endring. Det norske sitt bidrag har slik vært viktig, og støtten kom på et tidspunkt da finanskrisen satte en solid stopper for denne type aktiviteter for bedriftene.

Maritim Sveiseservice i Tromsø har som det første firmaet nådd målet om godkjent ISO 9001 sertifisering.  I Nord Norge er det fra før kun Skarvik Mek. Verksted i Svolvær som innehar denne sertifiseringen.

Det norske ønsker, og håper, at den vellykkede satsingen til Maritim Sveiseservice skal inspirere de øvrige verkstedene i Verftsringen til innsats for å nå samme mål.

Les mer om Det norskes sponsorater her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).