Styrker det næringspolitiske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

29. mai 2012

Rolf_Jarle_Broske

Rolf Jarle Brøske er ansatt som næringspolitisk direktør i Det norske. Det styrker selskapets arbeid mot myndigheter, det politiske miljøet og offentligheten.

Administrerende direktør Erik Haugane sier ansettelsen er et ledd i selskapets økte aktivitet på norsk sokkel.

– Vi er i dag det nest største oljeselskapet som er børsnotert på Oslo Børs, og vi har store vekstambisjoner fremover. Dette gjør at vi må være til stede på flere arenaer.

Rolf Jarle Brøske er 31 år gammel. Han har de siste fem årene vært ansatt ved hovedkontoret i Fokus Bank, de siste to årene som spesialrådgiver for konsernsjefen. Han har vært vararepresentant til Stortinget for Høyre, medlem av fylkestinget i Møre og Romsdal, og politisk rådgiver for næringsminister Børge Brende. Han er medlem av bystyret i Trondheim.

Brøske begynner i Det norske i august.
Se Det norskes organisasjon her.